Author Details

Wierzbowski, Andrzej

 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego (2011–2021) – pierwsza sekcja jurajska afiliowana przy dwóch narodowych towarzystwach geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie w Polsce w 2006 r.
  Abstract
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Zeiss - Die Ammonitenfauna der Tithonklippen von Ernstbrunn, Niederösterreich -
  Abstract
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 6 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia muszlowców amonitowych (jura górna - berias) sukcesji czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 6 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jurajskie konkrecje żelaziste-manganowe w sukcesji czorsztyńskiej (pieniński pas skałkowy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kongres jurajski w Argentynie - Mendoza, Argentyna, 19-23.10.1994
  Abstract
 • Vol 39, No 11-12 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muszlowce amonitowe tytonu w sukcesji czorsztyńskiej okolic Krempachów w pienińskim pasie skałkowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 25, No 8-9 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z problematyki stratygraficznej osadów górnojurajskich Jury Polskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 70, No 11 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE O ochronie starych kamieniołomów skał jurajskich na Wyżynie Wieluńskiej, czyli o konieczności współdziałania nauki, górnictwa i lokalnej administracji
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Janusz Kopik (1930–2021)
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 11 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 2 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of theWestern Carpathians – ESSEWECA 2012, Bratysława, 6–7.12.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 9 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Meteorytowy krater Mjølnir na Morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  POŻEGNANIA Milan Mišik (1928–2011)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 7. Międzynarodowy Kongres Jurajski Kraków, 6–18.09.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Geologia Środowiska
  Geopark Owadów-Brzezinki – niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 3 (2020) - Geologia Środowiska
  Działania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzone w celu wykorzystania edukacyjnego i ochrony starych kamieniołomów
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Dziesięć lat istnienia Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego (1999–2009)—osiągnięcia i perspektywy
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Międzynarodowy Kongres Jurajski Syczuan, Chiny, 9–13.08.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środkowojurajskie wapienie bulaste sukcesji czertezickiej pienińskiego basenu skałkowego Polski—fakty i kontrowersje
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Sympozjum IGCP 506 Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events Bukareszt i Południowe Karpaty, 28.08–03.09.2009
  Abstract  PDF