Author Details

Tomaszewski, Andrzej

  • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy interpretacji zróżnicowania litologiczno-miąższościowego profilu saksonu i paleoreliefu z przełomu czerwonego spągowca i cechsztynu NE przedpola paleowyniesienia wolsztyńskiego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 37, No 10 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce
    Abstract  PDF (Polish)