Author Details

Tkaczyk, Andrzej

  • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geofizyczne badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu zbiornika Żelazny Most
    Abstract
  • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przestrzenny obraz skażenia warstwy wodonośnej na podstawie badań geofizycznych
    Abstract