Author Details

Pasternacki, Andrzej

  • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca
    Abstract  PDF