Author Details

Pacholewski, Andrzej

 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty naukowe - Azotany wód podziemnych Europy - Wisła, 04–06.06.2002
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilanse wodne zlewni reprezentatywnych w otworach węglanowych jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia
  Abstract
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kształtowanie się chemizmu zwykłych wód podziemnych w regionie górnośląskim w warunkach aktywnej antropopresji
  Abstract  PDF