Author Details

Markiewicz, Andrzej

 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfotektonika doliny Odry pomiędzy Chobienią a Nową Solą (Środkowe Nadodrze)
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zjazd Sekcji Tektonicznej PTG w Sudetach, Mysłów, 21-23.06.1995
  Abstract
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Permska najstarsza sól kamienna (Na1) na obszarze monokliny przedsudeckiej a strategia rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna pokładowego złoża najstarszej soli kamiennej „Kazimierzów” (kopalnia „Polkowice–Sieroszowice”)
  Abstract  PDF