Author Details

Leśniak, Andrzej

  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metoda punktowej, długookresowej satelitarnej interferometrii radarowej (PSInSARTM) w rozpoznaniu geodynamiki NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF