Author Details

Gajewski, Andrzej

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowy projekt CASTOR a problematyka sekwestracji, czyli ujmowania i magazynowania CO2 w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geophysical mapping for structural geology, prospecting and environment protection purposes
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W UNII EUROPEJSKIEJ Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat — projekt CARTA
  Abstract
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych -
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  50 lat Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych
  Abstract
 • Vol 24, No 11 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regionalne badania geotermiczne na profilu Chociwel-Lębork
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb miasta i gminy Pułtusk
  Abstract  PDF