Author Details

Głuszyński, Andrzej

 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice–Gaworzyce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenne rozmieszczenie srebra w strefie kontaktowej utworów redukcyjnych z utworami utlenionymi (Rote Fäule) w rejonie złoża Cu-Ag Radwanice-Gaworzyce
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Rola nauki w państwowej służbie geologicznej
  Abstract  PDF