Author Details

Górny, Andrzej

  • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe, godne ochrony jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
    Abstract
  • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika)
    Abstract