Author Details

Drągowski, Andrzej

 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia budowli zabytkowych związane z rozwojem czynnych procesów geodynamicznych na przykładzie kościoła Św. Andrzeja w Brwilnie Górnym
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Puszczykowo k. Poznania, 31.05–1.06.2007 — post scriptum
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie badań geologiczno-inżynierskich w ocenach oddziaływania na środowisko
  Abstract
 • Vol 14, No 4 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena fizyczno-mechanicznych własności bentonitów okolic Jawora na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego
  Abstract
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka badawcza i dydaktyka w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne uwarunkowania optymalizacji składowania odpadów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  L. Navon (Proc. Coord.) - Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe
  Abstract
 • Vol 37, No 2 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 3 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega
  Abstract
 • Vol 22, No 6 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Namywanie popiołów w stawach osadowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 18, No 8-9 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena podatności na wietrzenie fizyczne skał dolnomastrychckich przełomowego odcinka Wisły środkowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie w pracach Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka i klasyfikacja gruntów antropogenicznych
  Abstract  PDF