Author Details

Ber, Andrzej

 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The Detailed Geological Map of Poland 1:50,000: the history, present and future
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kanał Augustowski jako przykład dziedzictwa historycznego, technicznego i przyrodniczego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Polityka resortu środowiska w dziedzinie kartografii geologicznej na lata 2005–2020
  Abstract
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geologiczna w Państwowym Instytucie Geologicznym latach 1945–2004
  Abstract
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jarnołtówek, 03-07.09.2001
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Priorytety badań geologicznych: kartografia i geologia czwartorzędu
  Abstract
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sympozjum Grupy Perybałtyckiej Komisji Zlodowaceń INQUA - Łukęcin, 13-19.09.1998 –
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Glacitektonika Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w nawiązaniu do neotektoniki oraz struktur tektonicznych fundamentu krystalicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000: teraźniejszość i przyszłość
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Kamieniec Ząbkowicki, 0l-05.09.1997
  Abstract
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów projektu INQUA - GAGE Gacitektoniczna mapa Europy Środkowej i Wschodniej w skali 1 : 500 000 - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997
  Abstract
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe pomniki przyrody nieożywionej na Pojezierzu Suwalskim i ich ochrona
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty
  Abstract
 • Vol 21, No 7 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sytuacja geologiczna stanowisk interglacjału eemskiego na Pojezierzu Suwalskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Edward Rühle (1905–1988) — w stulecie urodzin
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jezioro Hańcza – wstępne wyniki geologicznej interpretacji obrazów sonarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 3 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 6 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Wierszyk okolicznościowy – Ballada o doktoracie Andrzeja Bera
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź autorów Mapy glacitektonicznej Polski 1 : 1 000 000 na recenzję dr. Andrzeja Kraińskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geotourism in the Suwałki Landscape Park
  Abstract  PDF