Author Details

Barczuk, Andrzej

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład mineralno-litologiczny jako wskaźnik źródła osadów pól wydmowych północnej Sahary
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reakcja alkalia-krzemionka w betonach z kruszywem naturalnym
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rekonstrukcja procesów wczesnodiagenetycznych w morskich skałach okruchowych na przykładzie łupków krośnieńskich (Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 1 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyprawa pracowników Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do Szwecji i Norwegii
  Abstract