Author Details

Telsseyre, Andrzej Karol

  • Vol 20, No 4 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O regionalnej kaolinizacji klastycznych osadów wizenu środkowego w północnej części niecki śródsudeckiej
    Abstract  PDF (Polish)