Author Details

Pobereżski, Andrej W.

 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Inkluzje mikroorganizmów w kryształach badeńskich gipsów Przedkarpacia
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O warunkach powstawania złóż siarki na ukraińskim Przedkarpaciu
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza
  Abstract