Author Details

Nadimi, Alireza

  • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Model deformacji strefy krawędziowej centralno-wschodniej mikropłyty irańskiej w warunkach konwergencji płyt litosfery —na podstawie badań geologiczno-geofizycznych i modelowań numerycznych
    Abstract  PDF