Author Details

Uchman, Alfred

 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  5th International Ichnofabric Workshop - Manchester, Wielka Brytania, 12 - 18.07.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mikrobialno-otwornicowe onkoidy z osadów dolnej/środkowej jury (jednostka kriżniańska, Tatry Polskie)
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  4th International Ichnofabric Workshop - San Salvador, Bahamy,15-22.03.1997
  Abstract
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.) - Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3rd International Ichnofabric Workshop, Bornholm, Dania, 15-21.08.1995
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane do palinologii triasu Tatr
  Abstract
 • Vol 40, No 7 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej w Polsce
  Abstract
 • Vol 40, No 11 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałości śladowe w oksfordzkich wapieniach płytowych okolic Krakowa
  Abstract
 • Vol 39, No 4 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 6 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu „Nad Moreną” (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronikum w Tatrach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 11 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasu domeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Płaszczowina reglowa górna (choczańska) między Doliną Lejową a Doliną Chochołowską w Tatrach
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu Bukowina Tatrzańska, 26–29.09.2009
  Abstract  PDF