Author Details

Macioszczyk, Aleksandra

 • Vol 37, No 2 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowania tła hydrogeochemicznego wód podziemnych eksploatowanych na terenie środkowej i północnej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 11 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych
  Abstract
 • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rejonizacja hydrochemiczna na mapach dotyczących ochrony środowiska geologicznego.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chemizm wód występujących w utworach oligoceńskich w rejonie Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 39, No 1 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związki azotu występujące w wodach sandru kurpiowskiego i interpretacja ich stężeń w aspekcie zanieczyszczenia rolniczego regionu
  Abstract
 • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyczne aspekty opracowywania nie w pełni reprezentatywnych materiałów hydrogeochemicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 23, No 7 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interakcja - nowe możliwości wykorzystania EMC w geologii
  Abstract
 • Vol 22, No 2-3 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pomiary cech geologicznych a stosowalność metod statystycznych
  Abstract