Author Details

Kłębek, Aleksandra

  • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wybranych osadach rzecznych Polski (monitoring geochemiczny osadów wodnych)
    Abstract