Author Details

Cegielna, Aleksandra

  • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania chemiczno-technologiczne i mineralogiczno- petrograficzne próbek węgla i skał towarzyszących, dla określenia jakości przy dokumentowaniu złóż w GZW
    Abstract  PDF (Polish)