Author Details

Różycki, Aleksander

  • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji starorzeczy trzeciorzędowych w rejonie Huete (środkowa Hiszpania)
    Abstract