Author Details

Majchrzyk, Aleksander

  • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przegląd skamieniałości kręgowców i flory z terenów dzisiejszej Polski zgromadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 66, No 1 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich
    Abstract  PDF (Polish)