Author Details

Guterch, Aleksander

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  32. Międzynarodowy Kongres Geologiczny — Florencja 20–28.08.2004 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część I
  Abstract
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część II
  Abstract
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa generacja programów badań głębokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w Europie Środkowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Between EUROBRIDGE and TESZ - siódme spotkanie robocze EUROBRIDGE - Szelment k. Suwałk, 26 - 30.05.1999
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych replika
  Abstract
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Deep crustal structure in SE Poland - new seismic project
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  EUROPROBE Project - Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów w Górach Świętokrzyskich - Mąchocice k. Kielc, 24.09-01.10.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II konferencja naukowa w sprawie badań geodynamicznych obszaru Polski w ramach EUROPROBE Project - Warszawa, 2.03.1994
  Abstract
 • Vol 14, No 5 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt górnego płaszcza Ziemi w Polsce
  Abstract  Untitled
 • Vol 23, No 4 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sejsmiczna struktura skorupy ziemskiej wzdłuż VII profilu międzynarodowego w świetle badań metodą głębokich sondowań sejsmicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 16, No 11 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badanie głębokiej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja zasięgu eksternidów waryscyjskich na eksperymentalnym profilu sejsmicznym GRUNDY 2003
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Monitoring zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski
  Abstract  PDF