Author Details

Operacz, Agnieszka

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność parametrów eksploatacyjnych i fizykochemicznych wód leczniczych ujęcia Zubrzyk w warunkach współoddziaływania otworów
    Abstract  PDF (Polish)