Author Details

Mielniczuk, Agnieszka

  • Vol 61, No 6 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Działania samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
    Abstract  PDF (Polish)