Author Details

Malon, Agnieszka

 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza gospodarki wybranymi surowcami metalicznymi w Polsce z uwzględnieniem trendów na rynku światowym
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 5 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne deficytowe dla polskiej gospodarki – propozycja nowego podejścia do surowców strategicznych i krytycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wody podziemne zaliczone do kopalin – stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć, zadania na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  "Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce" – historia rozwoju
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zmian ilościowych odpadów pogórniczych i przeróbczych oraz solanek i wód zasolonych w Polsce
  Abstract