Author Details

Latocha, Agnieszka

  • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Abstract  PDF