Author Details

Goc, Agnieszka

  • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany tekstury osadów wodnolodowcowych i lodowcowych w wyniku spłukiwania na przykładzie Pojezierza Suwalskiego
    Abstract  PDF