Author Details

Ochmann, Agnieszka Anna

  • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Antropogeniczne zmiany mocy dawki promieniowania gamma w rejonie pouranowych instalacji przeróbczych w Kowarach
    Abstract  PDF (Polish)