Author Details

Zlinska, Adriena

  • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany paleośrodowiska, jako wynik wzajemnego oddziaływania wydarzeń tektonicznych i oscylacji poziomu morza w basenie wschodniosłowackim
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment- a result of interaction of tectonic events with sea level oscillation
    Abstract  PDF (Polish)