Author Details

Jerschina, Adam

  • Vol 37, No 3 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla
    Abstract
  • Vol 20, No 11 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sposób dokonania wstępnej oceny wodonośności łupków ordowiku i syluru w Pasmie Głównym Gór Świętokrzyskich
    Abstract