Author Details

Gaweł, Adam

 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mechanizmy krystalizacji piromorfitu z fosforanów adsorbowanych na goethycie
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba syntezy i charakterystyka fazowa chlorapatytów wapnia, ołowiu, cynku i miedzi
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czarne łupki dolnego karbonu — skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina (złoże węgla brunatnego "Piaski")
  Abstract  PDF (Polish)