Author Details

Frolik, Adam

  • Vol 68, No 3 (2020) - Hydrogeologia
    Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 11 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Grawimetryczno-hydrometryczny system monitoringu wstrząsów górniczych na Górnym Śląsku
    Abstract  PDF