Author Details

Fheed, Adam

  • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przestrzenne badanie systemu porowego skał węglanowych na podstawie cyfrowej analizy obrazów mikrotomograficznych z wykorzystaniem języka "Python"
    Abstract  PDF
  • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych
    Abstract  PDF (Polish)