Author Details

Cichy, Adam

  • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej
    Abstract  PDF (Polish)