Author Details

Józsa, Štefan

  • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Jednostka Nižnej pienińskiego pasa skałkowego—nowy pogląd na stratygrafię i pozycję paleogeograficzną
    Abstract  PDF