Author Details

Kaczmarek, Łukasz Dominik

  • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra wWarszawie
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym
    Abstract  PDF (Polish)