Author Details

Pieczara, Łukasz

  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ cech strukturalnych piaskowców fliszowych z Mucharza (Beskid Mały) na procesy pękania w warunkach jednoosiowego ściskania
    Abstract  PDF (Polish)