Author Details

Ortyl, Łukasz

  • Vol 67, No 4 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Geometryzacja form zjawisk krasowych na podstawie badań metodą georadarową
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka
    Abstract  PDF (Polish)