Author Details

Jórdeczka, Łukasz

  • Vol 68, No 9 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    Identyfikacja i możliwość przystosowania łupków powęglowych z pirytem do stosowania w budownictwie drogowym
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 10 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej reaktywności alkalicznej
    Abstract  PDF