Author Details

Grzybowski, Łukasz

  • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w profilach wybranych otworów wiertniczych
    Abstract  PDF