Author Details

Gawor, Łukasz

  • Vol 59, No 5 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Gliwice, 22–26.11.2010
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Granaty — minerały jubilerskie i skałotwórcze
    Abstract  PDF