Author Details

Chabudziński, Łukasz

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r.
    Abstract  PDF (Polish)