PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Czy aktualne "Prawo geologiczne i górnicze" promuje eksploatację złóż węglowodorów zgodnie z zasadami sztuki górniczej?

Jan Lubaś

Abstract


.

Full Text:

PDF