Zastosowanie wyników badań inkluzji gazowo-ciekłych w minerałach do odtwarzania warunków krystalizacji tych minerałów

Łukasz Karwowski, Andrzej Kozłowski

Abstract


APPLICATION OF STUDIES ON GASEOUS-FLUID INCLUSIONS IN RECONSTRUCTING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION OF MINERALS

Summary

The paper present methodology of reconstructing physico-chemical conditions of formation of post-magmatic, metasomatic, and post-sedimentary minerals on the basis of studies on their fluid inclusions. Results of determinations of temperatures of crystallization and of minimum pressures at which the studied minerals crystallized are given. In addition, chemical composition and density of fluids from which crystallization proceeded are reconstructed.


Full Text:

PDF