Znaczenie gospodarcze złóż rud cynku i ołowiu oraz perspektywy zwiększenia bazy rud tych metali

Franciszek Ekiert

Abstract


ECONOMICAL IMPORTANCE OF ZINC-LEAD ORE DEPOSITS AND PERSPECTIVES OF INCREASE OF THEIR RESOURCES