Organizacyjne i ekonomiczne perspektywy prac rozpoznawczych i poszukiwawczych ropy i gazu ziemnego w NRD

Olgierd Brzozowski

Abstract


.