METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Próby zastosowania badań pyłkowych do korelacji monotonnych osadów morskich (oIigocen, miocen)

Maria Pautsch

Abstract


.