Geograficzny System Informacyjny (GIS) jako narzędzie regionalnej gospodarki zasobami kopalin

Ryszard Myszka, Barbara Radwanek-Bąk, Rafał Pająk, Katarzyna Sobik

Abstract


.