KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIV Konferencja z cyklu Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi — Zakopane, 29.09–01.10.2004

Elżbieta Krystkiewicz, Alina Piotrowska

Abstract


.